warehouse

Cho thuê kho bãi

Kho bãi là là một bộ phận của hệ thống logistics, là nơi cất giữ nguyên nhiên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm… trong suốt quá trình chu chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của dây chuyền cung ứng, đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng, điều kiện lưu giữ […]

Xem thêm

van-tai-duong-bo

Vận tải đường bộ

Chúng tôi có một hệ thống vận tải đường bộ linh hoạt và đáng tin cậy bao gồm vận tải đường bộ, đường sắt và vận tải đa phương thức. Chúng tôi có năng lực toàn cầu với hệ thống dịch vụ hoạt động ở Châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông, Châu Á Thái Bình […]

Xem thêm

banner12

Dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như: • Quản lý Xuất – Nhập hàng hóa. • Kiểm kê hàng hóa lưu kho định kỳ. • Phân phối hàng đến người mua sau cùng. • Xếp dỡ hàng hóa ra vào kho.

Xem thêm